Work by Yasmine Zahlan, Jianfei Zhao, Tianyu Yang

Spring 2016 CAP Studio
Students: Yasmine Zahlan, Jianfei Zhao, Tianyu Yang
Instructor: Alexandra Barker